Mateusz Rędzia - koordynator grupy poszukiwawczo ratowniczej. 

 

Strażak ochotnik, ratownik KPP, operator drona. W latach 2017-2021 jako ratownik w Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Wołczkowo, gdzie był odpowiedzialny za koordynowanie grupy technicznej, w skład której wchodzili nawigatorzy, kierowcy, operatorzy dronów, członkowie sztabu poszukiwawczego.

 

Mateusz uczestniczył w szkoleniach z zakresu technik planowania i organizacji akcji poszukiwawczo-ratowniczych, prowadzonych przez Rafała Chrustka - Zastępcę Naczelnika Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nasi partnerzy:

PSY DO ADOPCJI

KONTAKT

ODWIEDŹ NAS - CHĘTNIE CIĘ POZNAMY:

Wyryki-Połód 122D

22-205 Wyryki

 

 

+48 797 375 191

 

poleskiepsyratownicze@gmail.com

NAPISZ DO NAS - CHĘTNIE ODPOWIEMY:

Twój mail:
Wiadomość:
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

KADRA

PSY DO ADOPCJI

KADRA

GALERIA

Jesteśmy grupą mającą swoją siedzibę w województwie lubelskim, w Gminie Wyryki. Naszymi działaniami wspieramy Policję w prowadzeniu poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym (lasy, łąki, obszary trudnodostępne). Do działań poszukiwawczych wykorzystujemy odpowiednio przeszkolone psy, który swoje umiejętności potwierdzają certyfikacją państwową, zgodną z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych. 

 

Działamy głównie na Lubelszczyźnie, a dokładnie w zachodniej części Polesia. Polesie to malowniczy obszar, rozciągający się na terenie Polski, Białorusi i Ukrainy. Nasza gmina jest jedną z najbardziej rozległych terytorialnie gmin Lubelszczyzny, liczy bowiem 220 km². Co ciekawe - na 1 km² przypada tylko 12 osób co oznacza, że na jednego mieszkańca gminy Wyryki, przypada około 4,5 ha lasu. 

Tu znajduje się również największe skupisko bagien i torfowisk w naszym kraju. Tak rozległe tereny zielone sprzyjają niestety częstym zaginięciom, dlatego organizacja i prowadzenie działań poszukiwawczo - ratowniczych w naszej okolicy jest tak istotna. 

 

Jesteśmy pierwszą tego typu jednostką, powstałą na terenie województwa lubelskiego. Pierwszą taką grupą działającą na Polesiu.

 

Nasza organizacja poza działaniami poszukiwawczo - ratowniczymi zajmuje się również:

 

  • aktywizacją ludności w obszarze działań poszukiwawczo – ratowniczych

  • działalnością edukacyjną 

  • szkoleniem psów w zakresie ratownictwa, tropienia i detekcji

  • działalnością wolontariacką

 

obecnie nie posiadamy psów do adopcji 

KIM JESTEŚMY?

Zachęcamy Was do wpłat na rzecz naszej działalności: 

 

Wyryki Połód 122D,

         22-205 Wyryki             

REGON: 388954931

NIP: 5651530546

 

Numer konta do wpłat DAROWIZN:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

Działamy także na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, obejmując ich ochroną i opieką. Szczególnie bliskie są nam psy ras użytkowych, które z różnych powodów i na różnym etapie swego życia, nie przechodzą pomyślnie testów kwalifikujących ich do dalszego szkolenia w zakresie pracy służbowej. Takie zwierzęta stowarzyszenie otacza szczególną troską. Część z nich trafia do nas, by po odpowiednim ich przygotowaniu, mogły zostać adoptowane, trafiając do odpowiedzialnych domów i opiekunów świadomych potrzeb rasy.

Justyna Orłowska - koordynator działań w zakresie aktywizacji ludności w obszarze działań poszukiwawczo - ratowniczych. 

 

Regionalny koordynator rządowego programu rozwoju wolontariatu długoterminowego realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Trenerka z zakresu wolontariatu dla wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu, Regionalna specjalistka i konsultantka ds rozwoju wolontariatu. Wieloletnia koordynatorka inicjatyw wolontariackich realizowanych przez Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Stowarzyszenie Solidarności Globalnej. Animatorka społeczna, wspiera rozwój młodych NGO i grup nieformalnych. Autorka i koordynatorka licznych projektów społecznych, w tym FIO.

Ewa Jabłońska - szef organizacji Poleskie Psy Ratownicze. Koordynator sekcji K9

 

Strażak ochotnik. Ratownik KPP. Z wykształcenia instruktor szkolenia psów. Kynopsycholog. Biegła sądowa w dziedzinie Kynologii.

Jako pierwsza na lubelszczyźnie, uzyskała uprawnienia do udziału w akcjach poszukiwawczo - ratowniczych w ternie otwartym, potwierdzone certyfikacją państwową, zgodną z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych. To pierwszy i jedyny zespół z tego typu uprawnieniami, działający na terenie naszego województwa. Przewodniczka psów ratowniczych. 

NUMER ALARMOWY 

DO GRUPY 

POSZUKIWAWCZO RATOWNICZEJ

606 599 247