TELEFON ALARMOWY DO GRUPY POSZUKIWAWCZO RATOWNICZEJ

606 599 247

DAROWIZNA

STATUT

 Nasi partnerzy

POLESKIE PSY RATOWNICZE

Przekaż nam 1,5% podatku

 

Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chciałbyś nas wesprzeć, zachęcamy Cię do przekazania 1,5% swojego podatku na nasze stowarzyszenie. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz podczas rozliczenia swojego podatku. To proste i nie wymaga od Ciebie żadnych dodatkowych działań.

 

Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli kontynuować naszą działalność statutową i pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Każda przekazana złotówka ma ogromne znaczenie i pozwala nam realizować nasze cele.

Serdecznie dziękujemy za Twoje zaangażowanie i wsparcie.

Razem możemy pomagać innym!

Zaangażuj się

 

Chcesz pomóc naszemu stowarzyszeniu? Istnieje wiele form, w które możesz się zaangażować, np:

  • możesz dołączyć do stowarzyszenia jako wolontariusz, 

  • możesz wspierać nas logistycznie: możesz pomóc w organizacji akcji, zapewnieniu transportu, zaopatrzeniu czy koordynacji działań,

  • możesz działać w zakresie edukacji i szkoleń: jeśli masz wiedzę na temat bezpieczeństwa, pierwszej pomocy czy działań w sytuacjach kryzysowych, możesz oferować szkolenia i warsztaty dla społeczności lokalnych. Możesz również pomagać w tworzeniu materiałów edukacyjnych,

  • możesz prowadzić fundraising i zbiórki,

  • możesz działać w zakresie promocji i świadomości społecznej: możesz pomagać w promocji działalności stowarzyszenia, zwiększając świadomość społeczną na temat zagrożeń i działań poszukiwawczo-ratowniczych. Możesz prowadzić kampanie informacyjne, działać w mediach społecznościowych czy organizować wydarzenia.

Poleskie Psy Ratownicze

 

Powstaliśmy w 2021 roku, kiedy to grupa pasjonatów z różnych dziedzin postanowiła połączyć siły i stworzyć organizację, która skupiłaby się na aktywnym zaangażowaniu społeczności w ratowanie ludzkiego życia w sytuacjach kryzysowych.

 

Naszym celem jest nie tylko udzielanie pomocy w przypadkach zaginięć, wypadków czy katastrof, ale także edukacja i szkolenie ludności w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Nasza organizacja poza działaniami poszukiwawczo - ratowniczymi zajmuje się również:

  • aktywizacją ludności w obszarze działań poszukiwawczo – ratowniczych

  • działalnością edukacyjną 

  • działalnością wolontariacką

  • szkoleniem psów w zakresie ratownictwa, tropienia i detekcji

 

Obszary naszych działań

> Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza

Zajmuje się poszukiwaniem i ratowaniem osób zaginionych z użyciem certyfikowanych psów ratowniczych.

WIĘCEJ

> Szkolenie psów

Wyszkolenie psów do pracy ratowniczej to dla nas priorytet. Na co dzień pracujemy z  psami, realizujemy szkolenia i warsztaty, których celem jest podniesienie wartości użytkowej zespołu przewodnik i pies.

WIĘCEJ

> Wolontariat

Wolontariusze odgrywają kluczową rolę w naszej organizacji. To oni oddają swój czas i pracę, by pomagać potrzebującym.

Wolontariusze pełnią rolę ambasadorów naszej organizacji, promując jej misję i cele.

WIĘCEJ

> Edukacja

Edukacja i popularyzacja bezpiecznych zachowań to oprócz poszukiwań osób zaginionych jedna z głównych ścieżek naszej działalności.

WIĘCEJ

Działaniami w stowarzyszeniu koordynują: 

Ewa

Jabłońska

 

Szef organizacji Poleskie Psy Ratownicze. Koordynator sekcji K9. 

Strażak ochotnik. Ratownik KPP.

Z wykształcenia instruktor szkolenia psów. Kynopsycholog. Biegła sądowa w dziedzinie Kynologii. Jako pierwsza na lubelszczyźnie, uzyskała uprawnienia do udziału w akcjach poszukiwawczo - ratowniczych w ternie otwartym,  uzyskując państwowy certyfikat, zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych. To pierwszy zespół z tego typu uprawnieniami, działający na terenie naszego województwa.  Przewodniczka dwóch psów ratowniczych i psa wykrywającego zapach nikotyny. 

 

Mateusz

Rędzia

 

Koordynator i planista w grupie poszukiwawczej.

Strażak ochotnik, ratownik KPP, operator drona. W latach 2017-2021 jako ratownik w Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Wołczkowo, gdzie był odpowiedzialny za koordynowanie grupy technicznej, w skład której wchodzili nawigatorzy, kierowcy, operatorzy dronów, członkowie sztabu poszukiwawczego.

Mateusz uczestniczył w szkoleniach z zakresu technik planowania i organizacji akcji poszukiwawczo-ratowniczych, prowadzonych przez Rafała Chrustka - Zastępcę Naczelnika Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Justyna

Orłowska

 

Koordynator działań wolontariatu. Regionalny koordynator rządowego programu rozwoju wolontariatu długoterminowego realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Trenerka z zakresu wolontariatu dla wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu, Regionalna specjalistka i konsultantka ds. rozwoju wolontariatu. Wieloletnia koordynatorka inicjatyw wolontariackich realizowanych przez Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Stowarzyszenie Solidarności Globalnej. Animatorka społeczna, wspiera rozwój młodych NGO i grup nieformalnych. Autorka i koordynatorka licznych projektów społecznych, w tym FIO.

 SPRAWOZDANIA

 ŚLEDŹ NAS

POLESKIE PSY RATOWNICZE

NIP: 5651530546

 

BANK PARIBAS

Nr konta:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

KRS: 0001050485

DAROWIZNA