POWADZENIE WARSZTATÓW, SEMINARIÓW Z ZAKRESU KYNOLOGII UŻYTKOWEJ

 

Realizujemy szkolenia, których celem jest podniesienie wartości użytkowej zespołu: przewodnik/właściciel i pies.

Szkolenia tego typu mają na celu zwiększenie umiejętności praktycznej pracy z psem oraz wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy przewodnikami/właścicielami psów, działającymi w obszarze kynologii użytkowej.

Realizacja programu szkoleń o tematyce kynologicznej ma na celu:

 • poszerzenie umiejętności praktycznej pracy z psem, w tym wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu podstawowego posłuszeństwa;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu psiego behawioru – nabycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów związanych z zachowaniem psów;
 • wzmocnienie efektywności współpracy przewodnika/właściciela z psem

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, którym podczas spotkania edukacyjnego przekazujemy kompleksową wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się w środowisku leśnym.

Nasze zajęcia edukacyjne obejmują następujące tematy:

 • Bezpieczeństwo w lesie:

  • jak przygotować się do wyjścia w las;
  • jak zachować się w lesie w czasie burzy
  • zasady zachowania się w przypadku spotkania dzikich zwierząt;
  • zasady zachowania podczas spacerów po lesie;
  • korzystanie z oznakowania tras i szlaków;
  • podstawy pierwszej pomocy w przypadku wypadków w lesie.
 • Profilaktyka zaginięć:

  • zasady bezpiecznego poruszania się w terenie;
  • rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji i unikanie ryzyka;
  • komunikacja z otoczeniem i korzystanie z telefonu komórkowego w sytuacjach awaryjnych;
  • wskazówki dotyczące reagowania w przypadku zaginięcia.

POLESKIE PSY RATOWNICZE

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, seminaria

SZKOLENIA DLA DRUHÓW I DRUHEN OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z ZAKRESU PLANOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEBIEGU DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO RATOWNICZYCH W TERENIE OTWARTYM.

Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu planowania, organizacji i przebiegu działań poszukiwawczo-ratowniczych w terenie otwartym, dedykowanego jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Szkolenie składa się z dwóch głównych części: zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych.

Podczas zajęć teoretycznych, nasz doświadczony strażak- ratownik grupy poszukiwawczej przedstawi podstawowe zasady planowania i organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w terenie otwartym. Na spotkaniu będą omawiane takie tematy, jak ocena zagrożeń i ryzyka, komunikacja w terenie, praca na aplikacji SIRON i urządzeniu GPS, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz koordynacja działań w czasie akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Po części teoretycznej, następują ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy będą mieli okazję zastosować w praktyce zdobytą wiedzę. 

Nasze szkolenie jest dostosowane do specyfiki jednostek OSP i uwzględnia ich specyficzne potrzeby. 

 ŚLEDŹ NAS

POLESKIE PSY RATOWNICZE

BANK PARIBAS

Nr konta:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

KRS: 0001050485

DAROWIZNA