Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Nr telefonu
Twój e-mail:
Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem?
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wolontariat w Poleskich Psach Ratowniczych może być dla Ciebie bardzo wartościowym doświadczeniem. Co Ci daje? Daje możliwość niesienia pomocy innym, rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych, budowania więzi społecznych, uczestnictwo w ciekawych projektach, udział w szkoleniach specjalistycznych.

Wolontariat daje mnóstwo satysfakcji z pracy na rzecz wspólnego dobra i potrzebujących.

 

Formy w jakich możesz działać jako wolontariusz mogą być różnorodne np. :

  • ratownictwo medyczne: możesz być szkolony w udzielaniu pierwszej pomocy i pomagać w przypadku wypadków, nagłych zdarzeń medycznych lub katastrof.

  • działania poszukiwawczo-ratownicze: możesz uczestniczyć w poszukiwaniu zaginionych osób, udzielaniu pomocy podczas klęsk żywiołowych lub wspieraniu działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

  • edukacja i szkolenia: możesz prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy, obsługi sprzętu ratowniczego lub organizować warsztaty edukacyjne dla lokalnych społeczności.

  • tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych: możesz opracowywać i prowadzić programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa, w tym zasad bezpiecznego zachowania w terenie.

  • akcje profilaktyczne: możesz angażować się w działania mające na celu edukację społeczności w zakresie bezpieczeństwa, takie jak kampanie informacyjne, warsztaty czy pokazy demonstracyjne.

  • wsparcie psychologiczne: możesz zapewniać wsparcie emocjonalne osobom dotkniętym traumą lub kryzysem, takim jak ofiary przemocy, wypadków lub katastrof.

  • organizacja i koordynacja działań: możesz pomagać w organizacji akcji ratunkowych, koordynowaniu działań zespołów ratunkowych, zarządzaniu zasobami lub logistyce.

  • kampanie informacyjne: możesz angażować się w organizację kampanii społecznych mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń i sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych.

  • organizacja fundraisingu i zbiórek: możesz pomóc w organizacji zbiórek funduszy lub akcji fundraisingowych

 
Jeśli czujesz, że jakaś forma zaangażowania jest Ci bliska, nie czekaj i zgłoś się do nas wypełniając poniższy formularz:

 

POLESKIE PSY RATOWNICZE

 ŚLEDŹ NAS

POLESKIE PSY RATOWNICZE

NIP: 5651530546

 

BANK PARIBAS

Nr konta:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

KRS: 0001050485

DAROWIZNA