POLESKIE PSY RATOWNICZE

Wizyta studyjna partnerów projektu "Wspólna sprawa. Wzmocnienie współpracy polsko - ukraińskiej". 

28 czerwca 2024
Dobiegła końca wizyta w Polsce naszych ukraińskich partnerów, którzy przyjechali w ramach realizowanego przez nas projektu "Wspólna Sprawa. Wzmocnienie współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie ratownictwa ludności na obszarze Polesia", który realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA - Przemiany w regionie.
Gościliśmy przedstawicieli Poleskiego Uniwersytetu Narodowego w Żytomierzu, Żytomierskiego Oddziału Regionalnego Ogólnoukraińskiej Organizacji Społecznej "Związek Kynologiczny Ukrainy" oraz Fundacji Impuls DSNS.
Wśród gości byli: Pracownik Katedry Karmienia, Hodowli Zwierząt i Ochrony Różnorodności Bioróżnorodności, kierownik Laboratorium Edukacyjnego Kynologii Vladimir Loiko, asystent Profesorów Oleksandr Kochuk-Yashczenko i Oksana Ławryniuk (Gwarant Programu Edukacyjnego „Kinologia”) oraz kierownik Wydziału Dina Lisogurska.
Podczas wizyty, delegacja uczestniczyła w szeregu spotkań i warsztatów mających na celu wymianę doświadczeń oraz wzmocnienie współpracy polsko - ukraińskiej w zakresie ratownictwa i poszukiwań osób zaginionych.
Rozmawialiśmy o nowoczesnych technologiach wspierających działania ratownicze, o współpracy między różnymi służbami ratowniczymi, bezpieczeństwie ratowników oraz o roli psów ratowniczych w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie​​​​​​.
Dziękujemy naszym gościom za wspólnie spędzony czas i cenne doświadczenia. Mamy nadzieję, że to początek owocnej i długotrwałej współpracy, która przyczyni się do podniesienia standardów bezpieczeństwa i ratownictwa w obu krajach.
Anna Kotwicka autorce zdjęć dziękujemy za piękne zdjecia i profesjonalne dokumentowanie naszego spotkania.

 ŚLEDŹ NAS

POLESKIE PSY RATOWNICZE

NIP: 5651530546

 

BANK PARIBAS

Nr konta:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

KRS: 0001050485

DAROWIZNA