POLESKIE PSY RATOWNICZE

Stowarzyszenie Poleskie Psy Ratownicze pomaga w utworzeniu pierwszej w historii Ukrainy, cywilnej grupy poszukiwawczo – ratowniczej, działającej na terenie obwodu Żytomierskiego.  

04 stycznia 2024

Skala zaginięć na terytorium Ukrainy od początku agresji militarnej Rosji na pełną skalę jest bezprecedensowa w historii świata. Tak poinformowała opinię publiczną wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy, Mary Hakobyan, podczas spotkania z delegacją Międzynarodowej Komisji ds. Osób Zaginionych[1].

W obliczu konfliktu zbrojnego i ogromu problemów, jakie dostarcza obecna sytuacja, Ukraińcy widzą potrzebę zaangażowania obywateli ich kraju w działania mające na celu wzrost bezpieczeństwa ludności szczególnie teraz, kiedy kraj objęty jest wojną, a wojsko zaangażowane jest w obronę terytorium. W tej sytuacji, wydaje się wręcz niezbędnym, by zaktywizować ukraińską ludność cywilną i wspierać służby do zaangażowania się w prowadzenie działań poszukiwawczo - ratowniczych.

Stowarzyszenie Poleskie Psy Ratownicze postanowiło włączyć się z pomocą Ukrainie w utworzeniu pierwszej w historii Ukrainy, cywilnej grupy poszukiwawczo – ratowniczej na terenie obwodu Żytomierskiego. 

„Wspólna sprawa. Wzmocnienie współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie ratownictwa ludności na obszarze Polesia” to pierwszy w Polsce taki projekt, który od stycznia 2024 roku realizowany jest wspólnie przez polską organizacje „Poleskie Psy Ratownicze” i ukraińską Fundację „IMPULS DSNS”. Działania współfinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

„Jesteśmy względnie młodą organizacją, bo oficjalnie działamy dopiero od połowy 2021 roku, ale mamy już doświadczenia w tworzeniu grupy poszukiwawczo-ratowniczej w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy, doświadczenie w działaniach edukacyjnych ludności oraz nawiązywania porozumień międzysektorowych jak i udziału w realnych akcjach poszukiwawczo – ratowniczych. Chętnie podzielimy się z sąsiadami dobrymi praktykami, posiadaną wiedzą i doświadczeniem z zakresu planowania, organizacji i prawidłowego przebiegu działań poszukiwawczo - ratowniczych w terenie otwartym z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz certyfikowanego psa ratowniczego”, wspomina prezes stowarzyszenia Poleskie Psy Ratownicze, Ewa Jabłońska.

Główny cel projektu to pomoc strony polskiej we wzmocnieniu potencjału Fundacji „Impuls DSNS”, do udziału w działaniach poszukiwawczo- ratowniczych osób zaginionych w terenie otwartym na terenie obwodu żytomierskiego, we współpracy ze służbami państwowymi.

Aby zwiększyć wiedzę i umiejętności ochotników/wolontariuszy z terenu Ukrainy, organizacja Poleskie Psy Ratownicze zaplanowała realizację cyklu szkoleń on-line a także szkolenie stacjonarne w pow. włodawskim (woj. lubelskie). Członkowie nowopowstałej grupy poszukiwawczo - ratowniczej zostali również zaproszeni do udziału w ćwiczeniach i wykładach, które odbędą się w Polsce w czerwcu 2024 r. Do strony polskiej należy również wyposażenie nowopowstałej grupy w sprzęt wykorzystywany do działań poszukiwawczo – ratowniczych, t.j. 6 sztuk urządzeń nawigacyjnych GPS oraz komputer przenośny, wykorzystywany do prowadzenia czynności poszukiwawczych w terenie otwartym.

Strona Ukraińska przeprowadzi w obwodzie żytomierskim lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz kampanię w mediach społecznościowych na temat profilaktyki zaginięć oraz bezpiecznego przebywania ludności i właściwego unikania zagrożeń w terenie otwartym.

 

 


[1] https://www.salon24.pl/u/kontrinformacja/1224606,liczba-osob-zaginionych-w-ukrainie-jest-bezprecedensowa-we-wspolczesnej-historii-swiata-ministerstwo-spraw-wewnetrznych-ukrai

 ŚLEDŹ NAS

POLESKIE PSY RATOWNICZE

BANK PARIBAS

Nr konta:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

KRS: 0001050485

DAROWIZNA