POLESKIE PSY RATOWNICZE

Razem silniejsi

30 lipca 2022

Projekt "Razem silniejsi" realizowany w terminie czerwiec - lipiec 2022r. Finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie „Czajnia” oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie.

 

Głównym celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy z instytucjami sektora publicznego, funkcjonującymi na terenie miasta i gminy Włodawa  (m.in. z Komendą Powiatową Policji we Włodawie, Komendą Powiatową Państwowej Staży Pożarnej we Włodawie) oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, działającymi na terenie całego powiatu Włodawskiego. Dzięki działaniom zrealizowanym w projekcie, nawiązaliśmy stałą współpracę ze służbami, która wpływa na poprawę wizerunku naszej organizacji i podnosi naszą wiarygodność w przestrzeni publicznej.

Założenia projektu to:

- wzmocnienie sektora ratownictwa i ochrony ludności poprzez podniesienie kompetencji przewodnika i jego psa w zakresie detekcji zapachu,

- wzbudzenie większego zainteresowania naszymi działaniami wśród mieszkańców powiatu włodawskiego w tym szczególnie młodych ludzi (ze względu na niż demograficzny oraz trudną sytuację ekonomiczno -polityczną w naszym kraju, potencjalnych zainteresowanych by wstąpić w nasze szeregi jest niewielu. W tej sytuacji naturalnym instrumentem stają się działania wizerunkowe naszej organizacji których celem jest popularyzacja działalności (organizacja pokazu pracy psów służbowych).

- wzmocnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, działających w naszej organizacji,  wolontariuszy (uczestnictwo wolontariuszy w realizacji projektu).

 ŚLEDŹ NAS

POLESKIE PSY RATOWNICZE

BANK PARIBAS

Nr konta:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

KRS: 0001050485

DAROWIZNA