POLESKIE PSY RATOWNICZE

Podsumowanie współpracy z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

30 stycznia 2024
Właśnie dobiegła końca nasza współpraca z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach realizowanego projektu "DziałaMy! Popularyzacja działań na rzecz ratownictwa ludności". 2022 - 2023.
To były dwa lata pełne wspólnych działań. Dzięki wsparciu finansowemu udało nam się przeszkolić aż 82 strażaków-ochotników w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych. To ogromny krok naprzód w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i gotowości naszych lokalnych społeczności na wypadek nagłych wypadków.
Nasze działania edukacyjne objęły 598 uczniów szkół podstawowych i średnich. Spotkania, które przeprowadziliśmy, miały na celu naukę rozpoznawania zagrożeń i im właściwie przeciwdziałać. Edukując najmłodszych, zwiększyliśmy ich szanse na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji w przyszłości. To inwestycja w przyszłe pokolenia, która z pewnością przyniesie długofalowe korzyści.
Nasza współpraca nie tylko ograniczała się do powyższych działań. Zrealizowaliśmy również szereg innych inicjatyw z zakresu ratownictwa, dzięki czemu Poleskie Psy Ratownicze stały się silniejsze i bardziej skuteczne.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyli. Ta współpraca nie tylko pomogła nam w realizacji naszych celów, ale również zainspirowała nas do dalszych działań i rozwoju.
Jesteśmy dumni z tego, co razem osiągnęliśmy i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych wyzwań.
Dziękujemy każdemu z osobna, kto był częścią tej niezwykłej wspólnej podróży

 ŚLEDŹ NAS

POLESKIE PSY RATOWNICZE

BANK PARIBAS

Nr konta:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

KRS: 0001050485

DAROWIZNA