POLESKIE PSY RATOWNICZE

I Manewry Poszukiwawczo - Ratownicze na Lubelszczyźnie

24 czerwca 2024
Za nami I MANEWRY POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZE NA LUBELSZCZYŹNIE, których byliśmy inicjatorem i głównym organizatorem. Wydarzenie to zgromadziło licznych pasjonatów oraz specjalistów z zakresu ratownictwa, stanowiąc unikalną platformę wymiany wiedzy i doświadczeń.
Pierwszy dzień poświęcony był konferencji pt. "Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych: innowacje i współpraca w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych", której prelegentami byli:
- Policjanci z Garnizonu Lubelskiego,
- Aleksandra Wentkowska, profesor Wydziału Nauk Prawa i Administracji, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, aktywnie działająca jako przewodnik psa w Grupie Poszukiwawczo - Ratowniczej  OSP Orzech oraz w Sekcji Psów Ratowniczych WOPR
- Przedstawiciele Poleskiego Uniwersytetu Narodowego w Żytomierzu (Ukraina), Żytomierskiego Oddziału Regionalnego Ogólnoukraińskiej Organizacji Społecznej "Związek Kynologiczny Ukrainy", Fundacji Impuls DSNS.
Drugi dzień w całości poświęcony był praktycznym ćwiczeniom w terenie, które umożliwiły uczestnikom sprawdzenie swoich umiejętności w realistycznych scenariuszach poszukiwawczych. Była to również doskonała okazja do zacieśnienia współpracy pomiędzy różnymi służbami mundurowymi.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia:
- Wiesławowi Muszyńskiemu, Burmistrzowi Włodawy za gościnność i udostępnienie Urzędu Miejskiego na potrzeby konferencji,
- Powiatowi Włodawskiemu oraz Dariuszowi Semeniukowi - Wójtowi Gminy Włodawa za pomoc w organizacji wydarzenia,
- Bernardowi Błaszczukowi, Wójtowi Gminy Wyryki za ufundowanie pamiątkowych statuetek dla delegacji z Ukrainy,
- KSRG OSP Wyryki za użyczenie niezbędnego sprzętu do ćwiczeń terenowych,
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Sobiborze za wyśmienity catering, który uprzyjemnił czas naszym gościom,
- KGW Lipowianki za przepyszny bigos, którym poczęstowaliśmy uczestników ćwiczeń terenowych.
- OSP Okuninka i Firmie Arpapol za przygotowanie pokazu sprzętu ratowniczego
Firmie ARBOR za wsparcie rzeczowe
Wyrazy wdzięczności kierujemy również do naszych partnerów i samych uczestników wydarzenia, bez których realizacja I Manewrów Poszukiwawczo - Ratowniczych na Lubelszczyźnie nie byłaby możliwa.

 ŚLEDŹ NAS

POLESKIE PSY RATOWNICZE

NIP: 5651530546

 

BANK PARIBAS

Nr konta:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

KRS: 0001050485

DAROWIZNA