POLESKIE PSY RATOWNICZE

DziałaMy! 
Popularyzacja 
działań na rzecz 
ratownictwa 
ludności.

25 kwietnia 2023

Projekt "DziałaMy! Popularyzacja Działań na rzecz ratownictwa ludności" finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO.  

 

Szkolenie dla jednostek OSP to jedno z wielu działań, jakie zaplanowaliśmy w dwuletnim projekcie, który skierowany jest do mieszkańców województwa Lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatu Włodawskiego.

 

Celem projektu jest popularyzacja działań na rzecz ratownictwa z wykorzystaniem psów ratowniczych oraz podniesienie poziomu świadomości i bezpieczeństwa lokalnej społeczności poprzez zwiększenie zaangażowania obywateli w działania ratownicze.

 

Poprzez zaplanowane w projekcie działania chcemy wpłynąć na poprawę samoorganizacji społecznej (podniesienie kompetencji 15 jednostek OSP w zakresie planowania i organizacji akcji poszukiwawczych, budowanie wolontariatu wspierającego działania ratownicze). W rezultacie realizacji przedsięwzięcia powstanie grupa wolontariuszy która długoterminowo zaangażuje się w działania stowarzyszenia, biorąc udział w grupie poszukiwawczo-ratowniczej oraz prowadząc działania edukacyjne i popularyzatorskie wśród dzieci i młodzieży. Wolontariusze dzięki
uczestnictwu w projekcie, mają szanse na zdobycie kompetencji i niezbędnej wiedzy do tego, by w przyszłości zostać profesjonalnymi ratownikami. Realizacja programu w ramach projektu wprowadza wolontariuszy w środowisko ratowników, przygotowując ich tym samym do poradzenia sobie z czekającymi ich w przyszłości szkoleniami z zakresu technik i taktyk planowania i organizacji profesjonalnych działań poszukiwawczo ratowniczych. Dzięki działaniom zaplanowanym w projekcie,
wolontariusze mają szanse po zakończonym programie przygotowawczo- szkoleniowym, dołączyć do zespołu ratowników tworzących trzon Stowarzyszenia Poleskie Psy Ratownicze. 

Adresatem projektu są osoby pełnoletnie, pozostające w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na Lubelszczyźnie.

 ŚLEDŹ NAS

POLESKIE PSY RATOWNICZE

BANK PARIBAS

Nr konta:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

KRS: 0001050485

DAROWIZNA