POLESKIE PSY RATOWNICZE

Dajmy od siebie więcej - podniesienie 
kwalifikacji i kompetencji wolontariuszy w
zakresie działań poszukiwawczo -
ratowniczych

31 lipca 2021

Projekt "Dajmy od siebie więcej - podniesienie kwalifikacji i kompetencji wolontariuszy w zakresie działań poszukiwawczo - ratowniczych " realizowany był w terminie czerwiec - lipiec 2021r. Finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie „Czajnia” oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie.

 

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i kompetencji wolontariuszy działających w stowarzyszeniu Poleskie Psy Ratownicze w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji przewodnika i psa w tropieniu użytkowym.

 

Równie ważnym etapem projektu było podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat możliwości wykorzystania psów ratowniczych oraz ich humanitarnego traktowania. Zrealizowany projekt wpłynął na podniesienie poziomu bezpieczeństwa porządku publicznego. 

 ŚLEDŹ NAS

POLESKIE PSY RATOWNICZE

NIP: 5651530546

 

BANK PARIBAS

Nr konta:

82 1600 1462 1858 7644 9000 0001

KRS: 0001050485

DAROWIZNA